İletişim:
e-posta: cdilek[at]metu.edu.tr
https://avesis.metu.edu.tr/cdilek
telefon: (312) 210 2626
ofis: D - 106
Eğitim:
B.Sc. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye
M.Sc. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye
Ph.D. Wayne State University, Chemical Engineering and Material Science, USA
Post-Doc Georgia Institute of Technology, Chemical and Biomolecular Engineering, USA
Dersler:
İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği
Termodinamik II
Isı ve Kütle Transferi
Ayırma Prosesleri
Araştırma Alanları:
Faz dengesi, çok bileşenli sistemlerin termodinamiği ve taşınım özellikleri
Süperkritik/Kritiğe yakın akışkan süreçleri (Metal ve seramiklerin arındırılması, kaplama, mikroporoz ve nanoporoz polimer köpükler)
Ayarlanabilir çözücüler (Gazla genleştirilmiş sıvılar, süperkritik akışkanlar) ve tersinir iyonik sıvıların kullanıldığı çevreye duyarlı ayırma işlemleri
Atık kollarından ve yenilenebilir hammaddelerden katma değer kazandırılmış ürünlerin elde edilmesi

Seçilmiş Yayınlar


Son Güncelleme:
15/02/2022 - 15:12