Kimya Mühendisliği Bölümü'nün misyonu öğrencileri en güncel bilgi ve becerileri kazanmaları, sanayi ve toplumun beklentilerini karşılamaları ve onların ilerlemesinde önemli bir liderlik rolü oynamaları için eğitmektir. Kimya Mühendisliği Bölümü çağdaş gereksinimler doğrultusunda eğitim programları geliştirir, araştırma yoluyla kimyasal teknolojide gelişmeler sağlar ve bilgi ve teknolojinin toplumun yararına uygulanmasına katkıda bulunur.


Son Güncelleme:
09/04/2019 - 20:49