Yüksek Lisans Programı Amaçları

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunlarının,

 

 • Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasında aktif rol alabilmeleri
 • kimya mühendisliği prosesleri ve uygulamalarında takım liderleri olarak görev alabilmeleri
 • mühendislik ve kimyasal ürün ve hizmet sektörlerinde tercih edilmeleri
 • prestijli ulusal ve uluslararası enstitü ve üniversitelerin doktora programlarına kabul edilebilmeleri
 • girişimcilikleriyle ayırt edilebilmeleri amaçlanmaktadır.


Yüksek Lisans Programı Çıktıları

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu olarak,

 

 • Çalıştıkları alan konusunda yaptıkları bilimsel araştırma sayesinde derinlemesine bilgiye sahip olmak ve bu bilgi birikimini değerlendirmek, yorumlamak ve uygulayabilmek

 

 • Güncel mühendislik teknikleri, metotları ve bunların sınırları konusunda tüm ayrıntılarıyla bilgi sahibi olmak

 

 • Bilimsel metotları kullanarak sınırlı, eksik ya da belirsiz bilgiyi tamamlamak ve uygulayabilmek, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre edebilme yeteneğine sahip olmak

 

 • Mesleğin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarından haberdar olmak ve gerekli olduğunda bu uygulamaları çalışıp öğrenebilmek

 

 • Alanları ile ilgili problemleri tanımlayıp formüle edebilmek, bu sorunları çözebilmek için çözümler üretebilmek ve çözümleri uygularken inovatif metotlar kullanabilmek

 

 • Yeni ve / veya orijinal fikirler ve metotlar geliştirmek, karmaşık süreçleri tasarlamak ve tasarım sırasında inovatif / alternatif çözümler geliştirmek

 

 • Teorik, deneysel ve model bazlı araştırma tasarlayıp uygulamak, bu süreç sırasında ortaya çıkan karmaşık problemleri analiz edip çözmek

 

 • Farklı disiplinler içinde ya da farklı disiplinlerle birlikte verimli bir şekilde çalışabilmek, karmaşık durumlarda böyle takımlara liderlik edebilmek ve çözüm yaklaşımları üretebilmek, bağımsız şekilde çalışabilmek ve sorumluluk yüklenebilmek

 

 • Ana dili olmayan dillerde sözlü ya da yazılı olarak, en azından Avrupa Dil Portfolyosu B2 seviyesi düzeyinde, iletişim kurabilmek

 

 • Çalışmalarının gidişat ve sonuçlarını, ilgili ya da diğer alanlarda düzenlenen ulusal ya da uluslararası forumlarda, yazılı ya da sözlü olarak açık ve sistematik bir şekilde karşı tarafa iletebilmek

 

 • Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik hakkındaki sınırlamaları ve yasal zemini hakkında bilgili ve farkında olmak

 

 • Meslekleriyle ilgili tüm aktivitelerde verinin karşı tarafa iletilmesi, yorumlanması, edinilmesi konusunda sosyal, bilimsel ve etik değerleri önde tutmak gibi özellikleri kazanmaktadır.

 

 

Doktora Programı Amaçları

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora mezunlarının,

 

 • Ar-Ge projeleri geliştirme, yönetme ve uygulamaları
 • meslekleriyle ilgili orijinal ve ileri sanayi uygulamalarında liderlik üstlenmeleri
 • ulusal ve uluslararası enstitü ve üniversitelere öğretim görevlisi olarak işe alınmalar
 • kariyerlerinde girişimcilikleriyle fark edilmeleri amaçlanmaktadır.


Doktora Programı Çıktıları

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora mezunu olarak,

 

 • Çalıştıkları alan konusunda yaptıkları bilimsel araştırma sayesinde derinlemesine bilgiye, en son gelişmelerde dahil olmak üzere, sahip olmak ve bu bilgi birikimini en yüksek seviyede temel bilimler, mühendislik bilimleri ve matematik kullanarak değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak

 

 • Bilim ve mühendisliğe ya da teknolojik bir ürün / sürece ya da bilinen bir bilimsel metodu yeni bir alana uygulamak için yeni bir bilimsel metod geliştirecek kapsamlı çalışmalar yapmak

 

 • Bilimsel metotları kullanarak sınırlı, eksik ya da belirsiz bilgiyi en üst seviyede tamamlamak ve uygulayabilmek, farklı disiplinlerden bilgiyi entegre edebilme yeteneğine sahip olmak

 

 • Mesleğin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarından haberdar olmak ve gerekli olduğunda bu uygulamaları çalışıp öğrenebilmek

 

 • Alanları ile ilgili problemleri tanımlayıp formüle edebilmek, bu sorunları çözebilmek için çözümler üretebilmek ve çözümleri uygularken inovatif metotlar kullanabilmek

 

 • Yeni ve / veya orijinal fikirler ve metotlar geliştirmek, karmaşık süreçleri tasarlamak ve tasarım sırasında inovatif / alternatif çözümler geliştirmek

 

 • Orijinal bir araştırma sürecini bağımsız bir şekilde tasarlayıp uygulamak ve sonuca ulaştırmak, bu süreci yönetmek

 

 • Farklı disiplinler içinde ya da farklı disiplinlerle birlikte verimli bir şekilde çalışabilmek, karmaşık durumlarda böyle takımlara liderlik edebilmek ve çözüm yaklaşımları üretebilmek, bağımsız şekilde çalışabilmek ve sorumluluk yüklenebilmek

 

 • Ana dili olmayan dillerde sözlü ya da yazılı olarak, en azından Avrupa Dil Portfolyosu C1 seviyesi düzeyinde, iletişim kurabilmek

 

 • Bilimsel ve teknolojik literatüre, akademik çalışmalarının sonuçlarını, saygı duyulan akademik ortamlarda yayınlayarak katkıda bulunmak

 

 • Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik hakkındaki sınırlamaları ve yasal zemini hakkında bilgili ve farkında olmak

 

 • Meslekleriyle ilgili tüm aktivitelerde verinin karşı tarafa iletilmesi, yorumlanması, edinilmesi konusunda sosyal, bilimsel ve etik değerleri önde tutmak gibi özellikleri kazanmaktadır.

Son Güncelleme:
10/04/2019 - 18:15