Kimya mühendisliğinin zengin bir geçmişi ve parlak bir geleceği bulunmaktadır. Yeni binyıl kimya mühendisliğinin yapısını ve kariyer olanaklarını yeniden şekillendirmektedir ve bölüm, lisans programını ve lisansüstü araştırma çalışmalarını, mezunlarını geleceğin pazarına uygun olarak yetiştirmek için genişletmektedir. Her seviyedeki kimya mühendisliği mezunları hâlihazırda Türk kimya endüstrisi firmalarının faaliyet göstermekte olduğu petrokimya, ilaç, şeker, çimento, kâğıt sektörlerinin yanında yeni ortaya çıkan biyoteknoloji, malzeme bilimi ve bilgisayar destekli tasarım ve üretim proseslerinin kontrolü gibi alanlarda da kariyer yapma imkânı bulacaklardır.

 

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nün çalışmakta olduğu birçok araştırma konusu bulunmaktadır. Bu konuları kısaca özetlemek gerekirse; ısı, kütle ve momentum transferi çalışmaları, süreç tasarımı, modelleme ve kontrol, ışınımlı ısı transferi, reaksiyon kinetiği ve kataliz, polimerleri de içeren malzeme bilimi, zeolitler, nükleer malzemeler, biyolojik malzemeler ve kömürle yanma, sıvı yakıtlar ve proses endüstrilerinde enerji ekonomisi gibi enerji ile ilişkili konular bulunmaktadır.


Son Güncelleme:
07/08/2018 - 11:41