Kimya Mühendisliği Y. Lisans Programı

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

CHE 500

Y. Lisans Tezi

Kredisiz

CHE 600

Doktora Tezi

Kredisiz

CHE 501

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

(3-0) 3

7 Seçmeli Ders

CHE 510

İleri Reaksiyon Mühendisliği*

(3-0) 3

CHE 500

Y. Lisans Tezi

Kredisiz

CHE 520

Taşınım Olayları

(3-0) 3

CHE 501

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

(3-0) 3

CHE 550

Kimya Mühendisliği Matematiği ya da denk başka bir ders

(3-0) 3

CHE 510

İleri Reaksiyon Mühendisliği*

(3-0) 3

CHE 573

Araştırma Yöntemleri ve Etik

Kredisiz

CHE 520

Taşınım Olayları

(3-0) 3

CHE 597

Y. Lisans Semineri

(0-2)Kredisiz

CHE 550

Kimya Mühendisliği Matematiği ya da denk başka bir ders

(3-0)3

+ 3 Seçmeli Ders

CHE 573

Araştırma Yöntemleri ve Etik

Kredisiz

* Ya da CHE 511 Kataliz ya da CHE 512 Çok fazlı Reaktörler

CHE 597

Doktora Semineri

(0-2) Kredisiz

Toplam Minimum Kredi: 21

Kredili Ders Saysısı (Minimum): 7

3 Seçmeli Ders

Toplam Minimum Kredi: 21

Kredili Ders Saysısı (Minimum): 7

 

Kimya Mühendisliği Doktora Programı

CHE 600

Doktora Tezi

Kredisiz

7 Seçmeli Ders

CHE 500

Y. Lisans Tezi

Kredisiz

CHE 501

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

(3-0) 3

CHE 510

İleri Reaksiyon Mühendisliği*

(3-0) 3

CHE 520

Taşınım Olayları

(3-0) 3

CHE 550

Kimya Mühendisliği Matematiği ya da denk başka bir ders

(3-0) 3

CHE 597

Doktora Semineri

(0-2) Kredisiz

3 Seçmeli Ders

Toplam Minimum Kredi: 21

Kredili Ders Saysısı (Minimum): 7


Son Güncelleme:
03/10/2019 - 13:23