İletişim Bilgileri

e-posta: oozbelge@metu.edu.tr

telefon: (312) 210 43 60

faks: (312) 210 26 00

 

 

Eğitim Bilgileri

  • B.Sc. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
  • M.Sc. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
  • Ph.D. University of Wisconsin - Madison, Chemical Eng.

Araştırma Konuları

  • Aktif Metallerin Aktif Çamur Prosesi Üzerindeki Etkileri
  • Kil Üzerinde Ağır Metallerin Adsorpsiyonu
  • Kimyasal Buhar Birikimi
  • Membran Prosesiyle Atık Sudan İyonların Ayrıştırılması

Son Güncelleme:
01/05/2019 - 14:50