Entrance Requirements for Graduate Programs

 

 

Yüksek Lisans Programı

Başvuru Kriterleri*

Doktora Programı Başvuru Kriterleri

(Tezli Yüksek Lisans Sonrası)*

İngilizce Yeterlilik Sınavı

≥ 65

≥ 65

ALES (Sayısal)

≥ 70

≥ 70

Lisans Not Ortalaması

≥ 2.40

Undergrad. CGPA ≥ 2.40

M.Sc. CGPA ≥ 3.20

  Doktora Programı Başvuru Kriterleri (Lisans Sonrası)**
İngilizce Yeterlilik Sınavı ≥ 70
ALES (Sayısal) ≥ 80
Lisans Not Ortalaması ≥ 3.00

 

*: Kabul komisyonu kararıyla mülakat yapılabilir.

**: Mülakat yapılacaktır.

 

 

Dört yıllık bir lisans diploması bulunanlar yüksek lisans programına başvuru yapabilir. Doktora programı içinse yüksek lisans diploması almış olmak gerekmektedir. Lisans eğitimlerinin son döneminde olan öğrenciler de yüksek lisans başvurusu yapabilir.

Başvuru yapan adayların yüksek lisans programına kabul edilip edilmeyecekleri kararı, ilgili bölümün başkanının Yüksek Lisans Programları Yönetim Kurulu'na bildirmesiyle gerçekleşir. Adaylar, Lisansüstü Başvuru Ofisi'nden bir başvuru formu edinmelidirler. Form ve gerekli diğer bilgiler Enstitü web sayfalarından (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü) indirilebilir.

 

Gerekli dokümanlar şunlardır:

 

  1. Başvuru tarihine kadar tamamlanmış olan tüm ders yükünü içeren noter tasdikli veya doğrulanmış resmi transkriptler.(Başvuru için gereken transkriptler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ve Enstitü mührünü içeriyorlarsa resmi transkript olarak adlandırılırlar.)
  2. Aday tarafından hazırlanmış, adayın özgeçmişini ve lisansüstü eğitimdeki hedeflerini içeren bir niyet mektubu
  3. İki adet referans mektubu
  4. Adaylar, ayrıca mezuniyet not ortalamalarını
  5. İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçlarını da bildirmek durumundadırlar

 


 

ODTÜ tarafından kabul edilen lisansüstü sınavlar, ÖSYM tarafından Türkiye'de uygulanan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) ve tüm dünyada ETS (Educational Testing Service) tarafından uygulanan GRE'dir (Graduate Record Examination). Bu nedenle adaylar GRE ya da ALES sınavına başvurmalıdırlar. "Management" konusu üzerine bir yüksek lisans programına kaydolacak olan öğrenciler GMAT (Graduate Management Admission Test) almalıdırlar.

 

ODTÜ tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları, ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından uygulanan ODTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı ya da tüm dünyada ETS tarafından uygulanan TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE’dir.

 

Yüksek lisans programlarına yapılan başvurular lisansüstü sınavı ve İngilizce yeterlilik sınavı sonuçları olmadan tamamlanmış sayılmayacaktır. Bu nedenle adayların sonuçlarının ODTÜ'ye ulaştığından emin olmaları gerekmektedir (Enstitü kod numaraları: GRE: 0692-4 TOEFL: 0692-189).

 

Başvuru tarihleri Fen Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfasında bulunmaktadır. Başvuru ile ilgili tüm gerekli dokümanlar aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Yüksek Lisans Başvuru Ofisi MM Binası No 122

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara / Türkiye

 

Başvuru için uygun şartları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler en yakın Türk Konsolosluğundan öğrenci vizesi almalıdır; başvurunun kategorisini belirten resmi kabul mektubu kendilerine sağlanacaktır. Yeni gelen yabancı uyruklu öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda bulunan Yabancı Öğrenci Danışmanı ile görüşmelidirler.

 

Detaylı bilgi için lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü başvuru sayfasını ziyaret edin.


Son Güncelleme:
24/07/2019 - 11:08