Kataliz Derneği tarafından düzenlenen Ulusal Kataliz Konferansı, 2007 yılından bu yana her iki yılda bir yurt içi ve yurt dışındaki bilim insanlarının destekleri ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde yapılmaktadır. 8. Ulusal Kataliz Konferansı 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında siz değerli araştırmacıların katılımlarıyla Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Covid-19 salgını dolayısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sizi, sürdürülebilir enerji ve alternatif yakıtlar, çevreye duyarlı katalitik süreçler, yenilenebilir kaynakların dönüştürülmesi, elektrokimyasal ve fotokimyasal katalitik süreçler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, katalitik süreçlerin birçok yönüne odaklanan bu önemli etkinliğin bir parçası olmaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz.

Kongre ağırlıklı olarak İngilizce, sözlü ve poster sunumları Türkçe ve İngilizce olarak yapılacaktır. Özet kitapçığında yer alacak çalışmanızın özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak pdf formatında kitapçıklara dönüştürülecektir. Türk katılımcılar bu bilgiler ışığında her iki dilde de özet sunmalıdır.

Konferans web sayfası: https://blog.metu.edu.tr/kataliz/

Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Gürkan Karakaş

Dr. Öğr. Üyesi Berker Fıçıcılar


Son Güncelleme:
14/07/2021 - 21:53