2547 Sayılı Kanun'un 44-(C) Maddesi Kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun Belirlediği Uygulama Usul Ve Esasları Uyarınca Ek Sınav Hakkından Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine... 2021-2022 Bahar Dönemi Sonunda Azami Süresi Dolan Lisans Öğrencilerinin 2. Ek Sınav Takvimi için tıklayınız.

AÇIKLAMA:

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Ek Sınav ile ilgili duyurusuna
buradan ulaşabilirsiniz
(https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2021-2022-bahar-donemi-sonunda-azami-egitim-ogretim-suresi-dolan-lisans-ogrencileri-hakkinda)

* Azami Süreler Sonunda Mezuniyet Koşullarını Sağlayamayan Lisans
Öğrencileri Hakkında ODTÜ Senatosu’nun 2547 Sayılı Kanun’un 44 (c)
Maddesine Göre Belirlediği Uygulama Usul ve Esaslarına buradan
ulaşabilirsiniz
(http://oidb.metu.edu.tr/tr/azami-sureler-sonunda-mezuniyet-kosullarini-saglayamayan-lisans-ogrencileri-hakkinda-uygulama-usul)


Son Güncelleme:
08/11/2022 - 11:37