MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ


Araştırma Konuları

Kimya mühendisliği lisansüstü programı altı temel alan üzerinde yürütülmektedir:


1. Kataliz, Kimyasal ve Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği


Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği: Çalık, Koku
Kimyasal Reaksyion Mühendisliği: Ayranci, Külah, Sezgi
Heterojen Kataliz: Karakaş, Sezgi, Üner
Elektrokimyasal Mühendisliği: Eroğlu


2. Taşınım Olayları


Akışkan Akışı: Ayrancı, Yılmazer, Uludağ
Isı Transferi: Külah
Kütle Transferi: Çulfaz - Emecen, Dilek, Tosun, Yılmaz


3. Ayırma Prosesleri


Membran Prosesleri: Çulfaz - Emecen, Kalıpçılar, Yılmaz

Adsorpsiyon: Kalıpçılar

Bioayırma: Bat, Bölükbaşı, Çalık, Çulfaz - Emecen, Kalıpçılar, Koku

Süper-kritik akışkan ekstraksiyonu: Dilek


4. Malzeme Bilimi, Endüstriyel Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Polimerler


Biyomateryaller: Bat, Bölükbaşı, Karakaş
Biopolimerler (Proteinler, Enzimler): Çalık, Bölükbaşı
Polimerler: Bat, Bayram, Çulfaz - Emecen, Yılmaz, Yılmazer
Metal Matriks Kompozitler: Eroğlu
Yarı - iletkenler: Karakaş, Sezgi
Zeolitler: Çulfaz-Emecen, Kalıpçılar


5. Proses Tasarımı ve Kontrolü


Kıncal


6. Enerji, Yeşil Ayırma İşlemleri ve Malzeme İşleme


Enerji: Eroğlu
Yenilenebilir Enerji: Bölükbaşı, Koku, Sezgi
Sürdürülebilir Ayırma ve Malzeme İşleme: Dilek