CHE 102 Kimya Mühendisliğine Giriş

Grup 1 Prof. Dr. Canan Özgen
Grup 2 Prof. Dr. Canan Özgen
CHE 203 Kimyasal Proses Hesaplamaları
Grup 1 Dr. Osman Cevdet Öztin

CHE 204 Termodinamik I

Grup 1

Doç. Dr. Emre Büküşoğlu

Grup 2

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çelik

Grup 3

Doç. Dr. Zeynep Çulfaz Emecen

Grup 4

Doç. Dr. Çerağ Dilek Hacıhabiboğlu

Grup 5

Doç. Dr. Bahar İpek Torun

Grup 6

Prof. Dr. Deniz Üner

CHE 222 Akışkanlar Mekaniği

Grup 1

Doç. Dr. İnci Ayrancı

Grup 2

Prof. Dr. Görkem Külah

CHE 305 Termodinamik II

Grup 1

Prof. Dr. Naime Aslı Sezgi

CHE 311 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

Grup 1

Prof. Dr. Pınar Çalık

Grup 2

Prof. Dr. Gürkan Karakaş

CHE 320 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

Grup 1

Dr. Öğr. Üyesi Necip Berker Üner

CHE 327 Isı ve Kütle Transferi Operasyonları

Grup 1 Doç. Dr. Bahar İpek Torun
CHE 328 Ayırma Prosesleri
Grup 1 Doç. Dr. Erhan Bat
Grup 2 Prof. Dr. Göknur Bayram
Grup 3 Doç. Dr. Emre Büküşoğlu

CHE 352 Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme

Grup 1

Dr. Öğr. Üyesi Necip Berker Üner

Grup 2

Prof. Dr. Levent Yılmaz

CHE 407 Proses Kontrolü

Grup 1

Prof. Dr. Canan Özgen

CHE 414 Kimyasal Teknolojiler

Grup 1

Dr. Cevdet Öztin

CHE 418 Kimya Mühendisliğinde Tasarım II

Grup 1

Doç. Dr. Çerağ Dilek Hacıhabiboğlu

Grup 2

Prof. Dr. Halil Kalıpçılar

Grup 3

Dr. Öğr. Üyesi Harun Koku

CHE 420 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III

Grup 1

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çelik

CHE 426 Reaktör Tasarımı

Grup 1

Prof. Dr. Timur Doğu

CHE 453 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Grup 1

Dr. Öğr. Üyesi Harun Koku

CHE 461 Polimer Katkıları, Karışımlar ve Kompozitler

Grup 1

Doç. Dr. Erhan Bat

CHE 499 Kimya Mühendisliği Üzerine Konular II

Grup 1

Dr. Öğr. Üyesi Necip Berker Üner


Son Güncelleme:
02/03/2022 - 11:14