Yıl Taban

Puan

Tavan

Puan

En düşük puanla

kayıt olan öğrencinin sırası

En yüksek puanla

kayıt olan öğrencinin sırası 

2010 493.475 530.012 19525 5226
2011 485.942 510.883 21378 10710
2012 451.561 482.721 25118 11942 
2013 419.984 468.925 25986 8138
2014 427.597 466.913 25665 10653 
2015 412.112 460.263 25553 7792
2016 443.392 479.749 24844 10001
2017 433.341 463.749 25784 12267
2018 441.430 492.060 28485 7970
2019 453.899 497.098 27917 6496
2020 483.983 517.907 26768 7836
2021 424.550 461.546 25494 7938

 

Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Giriş Şartları

Lise ve dengi okullardan mezun olan her öğrenci Ankara'da bulunan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne başvurarak üniversite giriş sınavına katılabilir. Başvuruların yapılabileceği adres aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYM 06533 Ankara/TURKEY


Lisans Eğitimi Görmekte Olan Öğrenciler için Nakil Şartları

Herhangi bir üniversitede ya da üniversite dengi bir eğitim kurumunda iki dönem tamamlamış, yüksek başarılı öğrenciler, eğer ikinci sınıf ya da daha düşük dönemlerindeyse, üniversiteye nakil öğrencisi olmak istediklerini belirterek başvurabilirler. Başvurunun kabul edilebilmesi için, başvuran adayların ortalamasının "B" ya da yüzlük sistemde dengi olan notta olması gerekmekte ve önceki çalışmalarının ODTÜ'de verilen derslerle bağlantılı olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adayların, başvuru belgeleriyle birlikte resmi transkriptlerini ya da denk bir akademik belgeyi de teslim etmelidirler. Eğer üniversite tarafından gerekli görülürse, adayların başvurduğu departman, adaylara sözlü ya da yazılı mülakat uygulayabilir. İlgili departmanla görüştükten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, fakülte yönetimine son karar için başvuran öğrencileri gönderebilir.

 

 

Akademik Yıl**

Mezun Sayısı

Kayıt olan öğrenci sayısı

2021 91 95
2020 108 97
2019 98 99
2018 109 110
2017 87 101
2016 106 107
2015*** 89 101
2014 105 101
2013 99 111
2012 72 115
2011 112 112
2010 89 110

 

 

 

 

 

 

** 'Akademik Yıl'terimi aynı yılın güz, bahar ve yaz okulu dönemlerini içermektedir.

*** 2015 yılı mezun verileri bahar ve yaz okulu dönemleri temel alınarak verilmiştir.

Dönem Toplam Öğrenci Sayısı****
2021-2022 Güz Dönemi 746
2020-2021 Güz Dönemi 755
2019-2020 Güz Dönemi 739
2018-2019 Güz Dönemi 755
2017-2018 Güz Dönemi 755
2017-2018 Güz Dönemi 769
2016-2017 Güz Dönemi 755
2015-2016 Güz Dönemi 756

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri hariç


Son Güncelleme:
07/06/2022 - 14:14