Yıl Taban

Puan

Tavan

Puan

En düşük puanla

kayıt olan öğrencinin sırası

En yüksek puanla

kayıt olan öğrencinin sırası 

2010 493.475 530.012 19525 5226
2011 485.942 510.883 21378 10710
2012 451.561 482.721 25118 11942 
2013 419.984 468.925 25986 8138
2014 427.597 466.913 25665 10653 
2015 412.112 460.263 25553 7792
2016 443.392 479.749 24844 10001
2017 433.341 463.749 25784 12267
2018 441.430 492.060 28485 7970

 

Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Giriş Şartları

Lise ve dengi okullardan mezun olan her öğrenci Ankara'da bulunan "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne başvurarak üniversite giriş sınavına katılabilir. Başvuruların yapılabileceği adres aşağıda belirtilmiştir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSYM 06533 Ankara/TURKEY


Lisans Eğitimi Görmekte Olan Öğrenciler için Nakil Şartları

Herhangi bir üniversitede ya da üniversite dengi bir eğitim kurumunda iki dönem tamamlamış, yüksek başarılı öğrenciler, eğer ikinci sınıf ya da daha düşük dönemlerindeyse, üniversiteye nakil öğrencisi olmak istediklerini belirterek başvurabilirler. Başvurunun kabul edilebilmesi için, başvuran adayların ortalamasının "B" ya da yüzlük sistemde dengi olan notta olması gerekmekte ve önceki çalışmalarının ODTÜ'de verilen derslerle bağlantılı olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adayların, başvuru belgeleriyle birlikte resmi transkriptlerini ya da denk bir akademik belgeyi de teslim etmelidirler. Eğer üniversite tarafından gerekli görülürse, adayların başvurduğu departman, adaylara sözlü ya da yazılı mülakat uygulayabilir. İlgili departmanla görüştükten sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, fakülte yönetimine son karar için başvuran öğrencileri gönderebilir.

 

Akademik Yıl**

Mezun Sayısı

(Lisans Programı)

 

2015*** 89
2014 105
2013 99
2012 72
2011 112
2010 89

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

** 'Akademik Yıl'terimi aynı yılın güz, bahar ve yaz okulu dönemlerini içermektedir.

*** 2015 yılı mezun verileri bahar ve yaz okulu dönemleri temel alınarak verilmiştir.

Dönem Toplam Öğrenci Sayısı****
2015-2016 Fall 559
2014-2015 Fall 543
2013-2014 Fall 553
2012-2013 Fall 545
2011-2012 Fall 514
2010-2011 Fall 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri hariç


Son Güncelleme:
01/08/2019 - 21:25