Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı Mühendislik Akreditasyon Komisyonu ABET'e akredite olmuştur.

 

Lisans Programının Amaçları

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunlarının

 • Kimya mühendisliği uygulamalarında, devlet kurumları, sanayi ve/veya üniversitelerde uygulama ve araştırma alanlarındaki kariyerlerinde başarılı olmalarını,
 • Seçtikleri kariyer içerisinde liderlik vasfı göstermelerini,
 • Seçtikleri mesleklerinde ilerlerken gerekli  durumlarda  ileri derece eğitim ve/veya sertifika programlarını başarıyla tamamlamalarını,
 • Mühendislik mesleğinin etik uygulamalarını dikkate alarak toplumsal ve küresel sorumluluklar üzerinde en yüksek standartlara uygun davranmalarını amaçlamaktadır.

(5 Aralık 2009 Bölüm Kurulu ve 16 Aralık 2009 Danışma Kurulu Kararları)

Program Çıktıları

 • Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili bilgi birikimini uygulama becerisi.
 • Deneyleri tasarlama ve yürütme becerisi; deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar gözeterek, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışma becerisi.
 • Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, ekonomi, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında farkındalık.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
 • Güncel mühendislik uygulamaları hakkında farkındalık.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanma becerisi.

Son Güncelleme:
09/04/2019 - 20:51